MELLOM   |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658 |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 662 |  Artikler og aktuelt |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet?
blank
blank
 
     
blank Aktuelt:
- Ny avgjørelse fra BFJR - sak 662

Les mer...

- Ny avgjørelse fra BFJR - sak 661

Les mer...

- Ny avgjørelse fra BFJR - sak 657

Les mer...

- Ny avgjørelse fra BFJR - sak 656
Avgjørelsen fra BFJR omhandler blant annet forholdet mellom kontraktens funksjonsbeskrivelse, kommunikasjon mellom partene og betydningen av at det ikke var tatt et uttrykkelig forbehold fra
totalunderentreprenørens side. Oppmannsavgjørelse etter NS 8417.

Les mer...

- Ny avgjørelse fra BFJR - sak 653
Den siste avgjørelsen fra BFJR omtaler blant annet tolkning av anbudsdokumenter, entreprenørens valgfrihet og spørsmål om for sen varsling av krav etter NS 8407. Avgjørelsen kan lastes ned inne i saken.
Les mer...

blank  
 
blank  


Harris overtar sekretærfunksjonen i BFJR

Harris overtar sekretærfunksjonen i BFJR Ved årsskifte overtok Harris Advokatfirma AS sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR).

Sekretærfunksjonen skal på vegne av Harris ivaretas av advokatfullmektig Elias Knutsen, som er tilknyttet deres avdeling for Entreprise. Rådets sekretær er ansvarlig for å koordinere innkomne saker, delta på møter og å protokollføre rådets aktiviteter. Sekretæren er ikke et formelt medlem av rådet, og deltar ikke i selve saksbehandlingen.

Les mer...


Hvordan bringe saker inn for rådet?

Hvordan bringe saker inn for rådet? Saker som ønskes behandlet, fremmes i form av en skriftlig sakfremstilling med så klare spørsmål som mulig. Dette skjer gjerne via epost.

Rådet vil deretter foreta en vurdering av om saken er egnet for behandling og vil komme tilbake til partene med forslag til videre fremdrift.

Adresse:
Byggebransjens Faglig Juridiske Råd
C/O Elias Knutsen
Postboks 4115 Sandviken
5835 Bergen
Tlf.: 908 02 032

E-post: post@bfjr.no

Les mer...


Om Byggebransjens Faglig Juridiske Råd

Om Byggebransjens Faglig Juridiske Råd BFJR ble opprettet i 1977. Det består av seks fagpersoner som har ulik bakgrunn og erfaring, hvorav to jurister hhv én fra Universitetet og én advokat.

Rådet fungerer som et tvisteløsnings- og responsumorgan for bygge- og anleggsnæringen over hele Norge.

Les mer...

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Dreggsallmenningen 10/12, 5003 Bergen Tlf.: 908 02 032 E-post: post@bfjr.no
blank