MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Nye saker
       
  • Foredrag fra symposiet 2013
       
  • Symposium 2017
    pil Første tema
•
    pil Annet tema
•
    pil Tredje tema
•
    pil Fjerde tema
•
blank          

blank  
 
blank  

Symposium 2017

Entrepriseretten i utvikling.
Virkninger av endret klima, nye aktører og ny teknologi.

Entrepriserettslig symposium i Bergen 13. og 14. november 2017


Ta gjerne kontakt pr telf 911 29 7 29 eller 92037503 for nærmere opplysninger

Første tema: Utenlandske aktører i en norsk virkelighet.
Annet tema: Bygg- og anleggsprosjekter i en digitalisert
verden.
Tredje tema: Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold
Fjerde tema: Produktansvar i en industrialisert bygg- og
anleggsvirksomhet.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Tender dedication
Get Adobe Reader

Read file
 Procurement bluesUtskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank