MELLOM   |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658 |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 662 |  Artikler og aktuelt |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet?
blank
blank
 
blank Hvordan bringe saker inn for rådet?
blank          

blank  
 
blank  


 

Hvordan bringe saker inn for rådet?

Saker fremmes med så klare spørsmål som mulig.

Alle henvendelser til Rådet skal skje skriftlig. Elektroniske meddelelser regnes som skriftlige.
I enkelte sammenhenger kan det bli nødvendig å dokumentere korrespondansen mellom partene i syv eksemplarer, som sendes pr post.
Tegninger og beskrivelse er tilstrekkelig i ett eks.
Presentasjonsform avklares ved henvendelse pr telefon til nr 908 02 032.

Adresse:
Byggebransjens Faglig Juridisk Råd
c/o Elias Knutsen
Postboks 4115 Sandviken
5835 Bergen
Tlf.: 908 02 032

E-post: post@bfjr.noUtskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Dreggsallmenningen 10/12, 5003 Bergen Tlf.: 908 02 032 E-post: post@bfjr.no
blank