MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Nye saker
       
  • Foredrag fra symposiet 2013
       
  • Symposium
blank          

blank  
 
blank  

SymposiumByggebransjens Faglig Juridisk Råd inviterer til symposium med tittelen:
"Entreprenørrisikoen revisited" - hva har skjedd siden 1966 ?
Temaet blir presentert i et norsk og nordisk perspektiv.
Hva har skjedd siden 1966 og hvor går veien videre ?Ta gjerne kontakt pr telf 911 29 7 29 for nærmere opplysn.

Noen av landets fremste jurister, også fra Danmark og Sverige, vil belyse entrepriserettens utvikling siden prof. dr. jur. Tore Sandviks avhandling "Entreprenørrisikoen" ble publisert i 1966.

Symposiet retter seg både mot utøvere i bygg- og anleggssektoren, og mot jurister, - det være seg i bransjeorganisasjonene, ved domstolene og advokater.

Symposiet begynner mandag den 11. november 2013 kl. 1200 og avsluttes den 12.november kl. 1600.

    Utskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank