MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Nye saker
       
  • Foredrag fra symposiet 2013
       
  • Symposium 2017
    pil Første tema
•
    pil Annet tema
•
    pil Tredje tema
•
    pil Fjerde tema
•
blank          

blank  
 
blank   

Annet tema

Bygg- og anleggsprosjekter i en digitalisert verden


Get Adobe Reader Read file
 Entreeprenørperspektivet v/ Helland
Get Adobe Reader Read file
 Rettslige implikasjoner v/ Simonsen
Get Adobe Reader Read file
 Byggherre perspektivet ved Jan Einar Myhre
Get Adobe Reader Read file
 Rådgiverperspektivet ved Geir Juterud

Utskriftsvennlig versjon

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank