MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Nye saker
       
  • Foredrag fra symposiet 2013
       
  • Symposium 2017
    pil Første tema
•
    pil Annet tema
•
    pil Tredje tema
•
    pil Fjerde tema
•
blank          

blank  
 
blank   

Fjerde tema

Produktansvar i en industrialisert bygge- og anleggsvirksomhet


Get Adobe Reader Read file
 Produktansvar med norsk perspektiv v/ Amund B. Tørum
Get Adobe Reader Read file
 Produktansvar med dansk perspektiv v/ Mads B Andersen
Get Adobe Reader Read file
 Produktansvar med entreprenørperspektiv v/ Gard Kvalheim
Get Adobe Reader Read file
 Produktansvar med svensk perspektiv v/ Jori Munukka

Utskriftsvennlig versjon

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank