MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Nye saker
       
  • Foredrag fra symposiet 2013
    pil Utviklingen av kontraktsstandarder; - fra 1960-årene til i dag
•
    pil Risikofordelingen i kontrakter sett fra en økonoms ståsted
•
    pil Offshore - onshore, påvirkninger fra sokkel til landjord, - og tilbake?
•
    pil Kontrakt og virkelighet, risikofordeling knyttet til grunnforhold
•
    pil Norske byggeklosser gjennom 50 år
•
    pil Nye risikoelementer i entrepriseretten; anbudsrettens betydning
•
    pil Regulering av byggherrens risiko gjennom konkurransegrunnlaget-Helge Haavardtun
•
    pil Regulering av byggherrens risiko gjennom konkurransegrunnlaget- Thor Olaf Askjer
•
    pil Domstolenes rolle i rettsutviklingen - et norsk perspektiv
•
    pil Domstolenes rolle i rettsutviklingen- et dansk perspektiv
•
    pil Domstolenes rolle i rettsutviklingen - et svensk perspektiv
•
       
  • Symposium 2017
blank          

blank  
 
blank  

Foredrag fra symposiet 2013



    Utskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank