MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Nye saker
       
  • Foredrag fra symposiet 2013
    pil Utviklingen av kontraktsstandarder; - fra 1960-årene til i dag
•
    pil Risikofordelingen i kontrakter sett fra en økonoms ståsted
•
    pil Offshore - onshore, påvirkninger fra sokkel til landjord, - og tilbake?
•
    pil Kontrakt og virkelighet, risikofordeling knyttet til grunnforhold
•
    pil Norske byggeklosser gjennom 50 år
•
    pil Nye risikoelementer i entrepriseretten; anbudsrettens betydning
•
    pil Regulering av byggherrens risiko gjennom konkurransegrunnlaget-Helge Haavardtun
•
    pil Regulering av byggherrens risiko gjennom konkurransegrunnlaget- Thor Olaf Askjer
•
    pil Domstolenes rolle i rettsutviklingen - et norsk perspektiv
•
    pil Domstolenes rolle i rettsutviklingen- et dansk perspektiv
•
    pil Domstolenes rolle i rettsutviklingen - et svensk perspektiv
•
       
  • Symposium 2017
blank          

blank  
 
blank   

Norske byggeklosser gjennom 50 år

Henrik Johan Halvorsen, siv.arkitekt MNAL


Get Adobe Reader Read file
 Last ned

Utskriftsvennlig versjon

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank