MELLOM   |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658 |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 662 |  Artikler og aktuelt |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet?
blank
blank
 
blank Artikler og aktuelt
       
  • Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658
       
  • Ny avgjørelse fra BFJR - sak 661
       
  • Ny avgjørelse fra BFJR - sak 657
       
  • Ny avgjørelse fra BFJR - sak 656
       
  • Ny avgjørelse fra BFJR - sak 653
       
  • HARRIS OVERTAR SEKRETÆRFUNKSJONEN I BYGGEBRANSJENS FAGLIG JURIDISKE RÅD
blank          

blank  
 
blank  

HARRIS OVERTAR SEKRETÆRFUNKSJONEN I BYGGEBRANSJENS FAGLIG JURIDISKE RÅD

Ved årsskifte overtok Harris Advokatfirma AS sekretærfunksjonen i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR).

BFJR er et landsdekkende tvisteløsningsorgan for bygge- og anleggsnæringen med hovedsete i Bergen. Rådet ble opprettet i 1977 og består av jurister og fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring fra bransjen. Rådets kompetanse, og grundighet i alle ledd av saksbehandlingen, har gitt deres uttalelser en tyngde og vekt som gjør at de stort sett blir respektert. Sammenliknet med tradisjonell voldgift og prosess for de alminnelige domstoler er BFJR også et svært rimelig alternativ for både entreprenører og byggherrer.

Normalt tas nye saker inn ved at parter i en pågående tvist alene eller i fellesskap henvender seg til rådet. Partene kan be om en rådgivende uttalelse, oppmannsavgjørelse eller at rådet med bindende virkning avgjør saken som en voldgiftsrett.

Sekretærfunksjonen skal på vegne av Harris ivaretas av advokatfullmektig Elias Knutsen, som er tilknyttet deres avdeling for Entreprise. Rådets sekretær er ansvarlig for å koordinere innkomne saker, delta på møter og å protokollføre rådets aktiviteter. Sekretæren er ikke et formelt medlem av rådet, og deltar ikke i selve saksbehandlingen.

Overtakelsen av sekretærfunksjonen i BFJR er et ledd i Harris’ samarbeidsavtale med rådets leder Harald S. Kobbe, og firmaets stadig økende satsning på entrepriserett.

    Utskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Dreggsallmenningen 10/12, 5003 Bergen Tlf.: 908 02 032 E-post: post@bfjr.no
blank