Print this page
Symposium 2017

Entrepriseretten i utvikling.
Virkninger av endret klima, nye aktører og ny teknologi.

Entrepriserettslig symposium i Bergen 13. og 14. november 2017


Ta gjerne kontakt pr telf 911 29 7 29 eller 92037503 for nærmere opplysninger

Første tema: Utenlandske aktører i en norsk virkelighet.
Annet tema: Bygg- og anleggsprosjekter i en digitalisert
verden.
Tredje tema: Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold
Fjerde tema: Produktansvar i en industrialisert bygg- og
anleggsvirksomhet.
Get Adobe Reader

Read file
 Tender dedication
Get Adobe Reader

Read file
 Procurement blues