Print this page
Ny avgjørelse fra BFJR - sak 656

Oppmannsavgjørelse etter NS 8417. Avgjørelsen fra BFJR omhandler blant annet forholdet mellom kontraktens funksjonsbeskrivelse, kommunikasjon mellom partene og betydningen av at det ikke var tatt et uttrykkelig forbehold fra
totalunderentreprenørens side.

Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å trykke på linken under.
Get Adobe Reader

Read file