Print this page
Ny avgjørelse fra BFJR - sak 657

Saken gjaldt tvist mellom byggherre og entreprenør om utløsning av opsjon etter legging av sjøledning. Avgjørelsen tar for seg tolkning av kontrakt og vilkår for utløsning av opsjon.

Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å trykke på linken under.
Get Adobe Reader

Read file