Print this page
Saksfelt

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) gir råd til bygge- og anleggsnæringen over hele landet. Dette innebærer at BFJR behandler alle typer spørsmål som knytter seg f.eks til forståelsen av kontrakter, beskrivelser, tegninger og arbeidsunderlag.

Det kan være saker som er typisk anleggspregede, eksempelvis etablering av VA-anlegg, og saker kyttet til mer typiske byggeprosjekter.

Ofte er spørsmålet hvor langt en parts rettigheter i kontrakten rekker, herunder om det foreligger rett til tillegg i tid eller vederlag, både ut fra en forståelse av kontraktsbestemmelser og ut fra anbuds- / tilbuds-grunnlagets arbeidsbeskrivelse.

Rådets sammensettning sikrer at det har en bred praktisk erfaring fra de mest relevante sider ved bygge- og anleggsnæringen.