Print this page
Medlemmer

Rådet består av 7 fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring.
To av disse skal være jurister, én fra universitet og én advokat.
Rådet er et tvisteløsnings- og responsumsorgan for bygge- og anleggsnæringen over hele landet.