Print this page

Hvordan bringe saker inn for rådet?
c
c
 
Saker fremmes med så klare spørsmål som mulig.

Alle henvendelser til Rådet skal skje skriftlig. Elektroniske meddelelser regnes som skriftlige.
I enkelte sammenhenger kan det bli nødvendig å dokumentere korrespondansen mellom partene i syv eksemplarer, som sendes pr post.
Tegninger og beskrivelse er tilstrekkelig i ett eks.
Presentasjonsform avklares ved henvendelse pr telefon til nr 911 29 7 29.
Adresse:
Byggebransjens Faglig Juridisk Råd
c/o Audun E Andersen
Straumelien 3
5151 Straumsgrend
Tlf.: 911 29 729

E-post: post@bfjr.no