Print this page

Hvordan bringe saker inn for rådet?
c
c
 
Saker fremmes med så klare spørsmål som mulig.

Alle henvendelser til Rådet skal skje skriftlig. Elektroniske meddelelser regnes som skriftlige.
I enkelte sammenhenger kan det bli nødvendig å dokumentere korrespondansen mellom partene i syv eksemplarer, som sendes pr post.
Tegninger og beskrivelse er tilstrekkelig i ett eks.
Presentasjonsform avklares ved henvendelse pr telefon til nr 908 02 032.

Adresse:
Byggebransjens Faglig Juridisk Råd
c/o Elias Knutsen
Postboks 4115 Sandviken
5835 Bergen
Tlf.: 908 02 032

E-post: post@bfjr.no