Print this page

Gyldendal Rettsdata
c
c
Gyldendal Rettsdata er ledende innen utvikling og salg av nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. I samarbeid med landets fremste advokatkontor og juridiske miljøer, har vi utviklet et komplett produktspekter tilpasset advokater, jurister, dommere og øvrige rettsanvendere. Vår målsetting er å tilby markedets beste og mest brukervennlige produkter, som skal danne grunnlaget for effektive juridiske vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger. Gyldendal Rettsdata er en avdeling i Gyldendal Norsk Forlag.

For mer informasjon: www.rettsdata.no.