Print this page
Om Entreprise, plan og bygningsrett

Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett er et skreddersydd produkt for advokater, jurister og saksbehandlere i kommunal forvaltning som har behov for faglig fordypning innen området. Alle saker fra BFJR er tilgjengelige i produktet.

Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement (rundskriv og tolkningsuttalelser), Sivilombudsmannen, Norske Standarder og Byggebransjens faglig juridiske råd. I tillegg til kommentarer fra Norsk Lovkommentar følger en kommentarutgave til plan- og bygningsloven samt kommentarutgaver til NS 8405 og NS 8406.
Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Jan Einar Barbo er hovedredaktør.