Print this page
Nye saker

SAK 625 (2015)

RÅDGIVENDE UTTALELSE. TOTALUNDERENTREPRISE TEKNISKE ANLEGG. NS3406.

TVIST MELLOM TOTALENTREPRENØR OG TOTALUNDERENTREPRENØR OM ANSVAR FOR SKADER PÅ LEDNINGSANLEGG I GRUNNEN ETTER GJENFYLLING, OG TVIST OM BERETTIGELSE AV TILLEGGSKRAV FOR LEVERING AV SLUK. NS3406 PKT. 33.3. og PKT. 10.2.