Print this page

Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658
c
NS 8416. Manglende avklaring av avregning.