MELLOM   |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet? |  Gyldendal Rettsdata |  Byggeindustrien |  Artikler og aktuelt
blank
blank
 
     
blank Aktuelt:
- Symposium 2017
Byggebransjens Faglig Juridisk Råd inviterer til symposium
13. til 14. november 2017, på Radisson Blu Royal Bryggen.
Symposiet har fire hovedtema:
1: Utenlandske aktører i en norsk virkelighet
2: Bygg og anleggsprosjekter i en digitalisert verden
3: Bygg og anlegg under endrede klimatiske forhold
4: Produktansvar i en industrialisert bygg og anleggsvirksomhet

Les mer...

blank  
 
blank  


Om Byggebransjens Faglig Juridisk Råd

Om Byggebransjens Faglig Juridisk Råd BFJR ble opprettet i 1977. Det består av seks fagpersoner som har ulik bakgrunn og erfaring, hvorav to jurister hhv én fra Universitetet og én advokat.

Rådet fungerer som et tvisteløsnings- og responsumorgan for bygge- og anleggsnæringen over hele Norge.

Les mer...


Hvordan bringe saker inn for rådet?

Hvordan bringe saker inn for rådet? Saker som ønskes behandlet, fremmes i form av en skriftlig sakfremstilling med så klare spørsmål som mulig.

Dette, og den generelle korrespondanse mellom partene om problemstillingen(e), sendes i syv eksemplarer.

Eventuelle tegninger og beskrivelse er tilstrekkelig i ett eks.

Adresse:
Byggebransjens Faglig Juridisk Råd
Veiten 3
5012 Bergen
Tlf.: 911 29 729

E-post: post@bfjr.no

Les mer...

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Veiten 3, 5012 Bergen Tlf.: 911 29 729 E-post: post@bfjr.no
blank